Europees Parlement keurt amendement voor blijvende uitzondering entertainmentbelichting goed

4 juni 2018

Op 31 mei stemde het Europees Parlement over de regelgeving Ecodesign 2020. Het Parlement stemde in met het handhaven van de huidige vrijstelling voor theaterverlichting en gaf daarmee een belangrijk signaal af naar de Europese Commissie. 

Tijdens de stemming werd het volgende amendement goedgekeurd: "overwegende dat de huidige vrijstelling voor theaterverlichting van Verordeningen (EG) nr.244/2009en (EU) nr. 1194/2012 van de Commissie een passende en efficiënte manier is om de specifieke behoeften en omstandigheden van theaters en de hele entertainmentsector te respecteren en deze vrijstelling moet worden gehandhaafd." (bron: website europees parlement – resultaat van de stemming p. 17).

Een videobericht van het mondeling aangebracht amendement kun je hier bekijken. Het stemresultaat: 330 voor – 246 tegen – 44 onthoudingen. 

Let op, de goedkeuring van dit amendement is nog geen wetgevende tekst, en betekent dus nog niet dat het gevaar is geweken voor onze sector, doch de Europese commissie kan dit belangrijk signaal niet meer negeren in het vervolg van haar werkzaamheden. De VNPF heeft zich hier via Live DMA mede voor ingezet.