Europees Parlement keurt een controversiële hervorming van het auteursrecht voor de digitale wereld goed

28 maart 2019

Op 26 maart 2019, keurde het Europees Parlement een akkoord goed van trialoogonderhandelingen tussen EP, de Raad en de Commissie over de richtlijn inzake het digitale auteursrecht.

De compromistekst moet nu formeel door de lidstaten worden goedgekeurd voordat deze in werking kan treden. De lidstaten hebben twee jaar om aan de voorgestelde hervorming te voldoen.

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement.