Bron

AWVN

Europees parlement neemt Richtlijn loontransparantie aan. Wat staat werkgevers voor 2026 te doen?

6 april 2023

Het Europees Parlement heeft op 30 maart 2023 het Richtlijnvoorstel met betrekking tot loontransparantie aangenomen.

Eind vorig jaar was in Europa al informeel overeenstemming over de Richtlijn bereikt. De Richtlijn beoogt gelijke beloning tussen mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid te versterken. De Richtlijn brengt onder andere met zich dat functiewaardering moet worden gebaseerd op gender neutrale criteria.

In een dergelijke genderneutrale systematiek kunnen per gelijke of gelijkwaardige arbeid beloningen worden vergeleken. Beloningsverschillen kunnen vervolgens worden weggenomen.

Begin tijdig

Gelijke beloning vergt dat er methodes worden gebruikt om arbeid te kunnen vergelijken, zoals een functiewaarderingssysteem. Die moet genderneutraal zijn. Ook een daaraan gekoppelde beloningssysteem en praktische toepassing heeft aandacht nodig. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het invoeren of wijzigen van een belonings- of functiewaarderingssysteem.

Uit een beloningsonderzoek kan vervolgens blijken of sprake is van gelijke beloning. Ook dat zal de nodige tijd in beslag nemen. Hoewel de Europese Commissie de Richtlijn nog officieel moet goedkeuren, lijkt dat meer een formaliteit. De implementatietermijn bedraagt drie jaar, zodat werkgevers vanaf 2026 aan de nieuwe wetgeving gebonden zijn.

Meer informatie over de Richtlijn vind je in Europese richtlijnvoorstel gelijke beloning op deze site