Bron

Pearle*

Europees Parlement rapport over de uitvoering van ‘Creative Europe’

29 januari 2024

Op 16 januari stemde het Europees Parlement, samen met rapporten over Erasmus+ en de programma's "Rechten en Waarden", vóór de conclusies over de uitvoering van het programma "Creative Europe".

Deze conclusies zijn gebaseerd op het rapport van Europarlementariër Massimiliano Smeriglio (S&D, IT). Europarlementariërs wijzen op het toenemende aantal aanvragen, wat heeft geleid tot een evenredige daling van het succespercentage van aanvragen. Ze roepen de Commissie en de Lidstaten op om de financiële toewijzing van het Creative Europe-programma aanzienlijk te verhogen van 2028-2034.

In 2021 en 2022 ondersteunde het programma in totaal 1.909 projecten. In beide jaren verstrekte het programma bijdragen aan ongeveer 3.860 organisaties, waarvan 2.146 voor de cultuursector, 1.452 voor de mediasector en 262 voor de intersectorale sectie.

Het Europees Parlement roept ook op tot verdere vereenvoudiging van het aanvraagproces en versterking van de ondersteuning voor aanvragers.