Europese Commissie keurt Nederlandse garantieregeling van 385 miljoen euro goed

14 juni 2021

De Europese Commissie heeft de garantieregeling van € 385 miljoen goedgekeurd om organisatoren van evenementen en festivals in het kader van de uitbraak COVID-19 te ondersteunen.

Lees hier de eerdere berichtgeving inclsueif de Kamerbrief

Het doel van de regeling is om organisatoren te compenseren voor de kosten van het organiseren van evenementen, die plaatsvinden tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021, indien deze worden geannuleerd als gevolg van nieuwe beperkende maatregelen van de Nederlandse overheid om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

De maatregel staat open voor evenementenorganisatoren van elke omvang die actief zijn in Nederland. De vergoeding is beperkt tot de werkelijke netto kosten van de geannuleerde evenementen, dat wil zeggen de kosten minus eventuele evenement-gerelateerde inkomsten en elk bedrag verkregen uit verzekeringen, rechtszaken, arbitrage of enige andere bron.

De steun zal de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies tot 80% van de subsidiabele kosten en van terugbetaalbare voorschotten, daarbovenop en tot 100% van de subsidiabele kosten.

De Commissie heeft vastgesteld dat de regeling in overeenstemming is met artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

In het bijzonder

  • zal de regeling schade vergoeden die direct verband houdt met de uitbraak van het COVID-19 virus en de beperkende maatregelen van de Nederlandse overheid, en
  • zal de beoogde vergoeding niet meer bedragen dan nodig is om de schade te vergoeden.

De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat de regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, vind je hier. De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal beschikbaar worden gesteld onder zaaknummer SA.62743 in het staatssteunregister op de mededingingswebsite van de Commissie zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.