Europese Commissie publiceert rapport over de toegang tot financiering voor de culturele en creatieve sector

18 april 2019

De Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de culturele en creatieve sector in heel Europa nog steeds problemen ondervindt om leningen of kredieten af te sluiten voor de financiering van nieuwe projecten. 

Belemmeringen zijn onder andere de waardebepaling van immateriële activa van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), het gebrek aan bedrijfsresultaten of schaalbaarheid (de mate waarin een onderneming haar capaciteit kan opvoeren).

Tussen 2014 en 2020 hebben deze belemmeringen KMO’s de toegang ontzegt voor een bedrag tussen 8 en 13 miljard euro. Tegelijkertijd blijkt uit de studie dat steun uit het Creative Europe programma de sector ten goede komt. Het MKB is met name verheugd over de oprichting van de culturele en creatieve garantiefaciliteit in 2016, die naar verwachting een hefboomeffect van ongeveer 1 miljard euro zal hebben. Tot nu toe hebben in totaal 800 kleine en middelgrote ondernemingen steun ontvangen in meer dan 600 transacties in 12 landen. In de toekomst, na 2020, zal de garantiefaciliteit vallen onder het programma InvestEU. De studie beveelt een mix van financiële instrumenten en technische hulp aan. Naast de uitbreiding van de garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectoren kunnen deze instrumenten ook co-investeringen met zogenaamde business angels omvatten (vermogende particulieren die een gedeelte van het eigen vermogen investeren in veelbelovende bedrijven in ruil voor aandelen, een lening of een combinatie van beide) aangevuld met crowdfunding van aandelenkapitaal. De culturele en creatieve sectoren vormen een belangrijk onderdeel van de economie en spelen een sleutelrol bij het bevorderen van culturele diversiteit en sociale ontwikkeling in Europa. Met 8,5 miljoen banen, goed voor 4,5% van het totale bbp, vormen zij de op twee na grootste bron van werkgelegenheid in de EU. Meer informatie over de EU-steun aan de audiovisuele en creatieve sectoren is beschikbaar in een factsheet. 

Bekijk hier het volledige artikel.