Bron

NOS

Europese Commissie wil dat Nederland Flexwerk aanpakt

27 juni 2024

De Europese Commissie vindt dat Nederland moet ingrijpen op de krappe arbeidsmarkt.

In een nieuwe aanbeveling stelt de Commissie dat Nederland de problemen op de arbeidsmarkt beter moet aanpakken en flexwerk minder aantrekkelijk moet maken.

Flexwerk in Nederland

Volgens de Europese Commissie is het aantal flexwerkers en zzp’ers in Nederland verhoudingsgewijs groot. Vorig jaar waren er volgens het CBS 2,7 miljoen mensen met een flexcontract en 1,2 miljoen zzp’ers. Dit betekent dat 41 procent van alle werkenden in Nederland flexwerker is. Tegelijkertijd is er al lange tijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt, die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen.

Problemen door Flexwerk

De Commissie merkt op dat het grote aantal flexwerkers een kloof veroorzaakt tussen mensen met een vast contract en mensen met een flexibel contract. Werkgevers investeren minder snel in eigen personeel, omdat flexwerkers over het algemeen goedkoper zijn om in te huren.

Voorstel van de Minister

Demissionair minister Van Gennip van Werkgelegenheid werkt aan een wetsvoorstel voor flexwerkers, dat momenteel voor advies bij de Raad van State ligt. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor meer zekerheid voor zzp’ers en werknemers met een flexibel contract. Een van de voorstellen is om oproepcontracten te vervangen door contracten met een minimumaantal uren.

Oplossingen voor de Krapte

De Europese Commissie stelt dat de krapte op de arbeidsmarkt alleen kan worden opgelost door beter en verder te zoeken naar geschikte werknemers. Nederland heeft nog altijd een onbenutte bron van potentiële werknemers, zoals mensen met een migratieachtergrond of mensen met een deeltijdbaan.
Door deze maatregelen hoopt de Europese Commissie dat Nederland de krapte op de arbeidsmarkt kan verminderen en meer stabiliteit kan creëren voor werkenden.