Europese sociale partners werken aan recht op onbereikbaarheid

16 juni 2022

Europese werkgevers- en werknemerskoepels hebben twee jaar geleden in het ‘Digital Framework Agreement’ afspraken vastgelegd over digitalisering en de gevolgen daarvan voor het werk. Een 'recht op onbereikbaarheid' ontbreekt daarbij.

In een resolutie beveelt het Europese Parlement de Europese Commissie aan om het recht op onbereikbaarheid uit te werken in een voorgestelde richtlijn.

Het recht op onbereikbaarheid betekent geen e-mails, telefoontjes of andere (digitale) werkzaamheden buiten werktijd.

Als het de sociale partners niet lukt om met elkaar afspraken te maken over telewerken en het recht op onbereikbaarheid, zal de Europese Commissie zelf een voorstel voor wetgeving doen. In het Europese verdrag is namelijk bepaald dat als de sociale partners gezamenlijk tot een voorstel voor Europese regels komen, de Commissie dat in principe kan overnemen.

Voorstel
De Europese sociale partners gaan gezamenlijk een voorstel uitwerken dat moet leiden tot een juridisch bindende overeenkomst. Deze overeenkomst wordt vervolgens in een Europese richtlijn omgezet. De onderhandelingen worden gebaseerd op het eerder genoemde Digital Framework Agreement. Lees meer in het artikel Sociale dialoog over telewerken en recht op onbereikbaarheid.

Bekijk ook de bijdrage die de werkgroep Digitale Transitie heeft geleverd aan de monitoring van European Social Partners.