Bron

Rijksoverheid

Evaluatie coronasteun cultuursector

7 juli 2023

Staatssecretaris Uslu van OCW heeft de Kamer een brief gestuurd waarin zij ook ingaat op het recent verschenen rapport “Evaluatie coronasteun cultuursector. Een Synthesestudie”.

Het onderzoek is verricht door SEO Economisch Onderzoek, Kohnstamm Instituut en Andersson Elffers Felix. De VNPF is ook geïnterviewd voor dit onderzoek. Het algemene beeld dat oprijst uit deze evaluatie is dat het beleid effectief is geweest: de culturele infrastructuur is overeind gehouden.