Evaluatie MBO Card: vooral een kortingskaart in vrije tijd.

8 juli 2020

De MBO Card (cultuurkaart in het MBO) is geëvalueerd. Hieruit concludeert Van Engelshoven dat de toegevoegde waarde in de huidige vorm beperkt is. Ook Berenschot concludeert dat de MBO Card vooral een kortingskaart in de vrije tijd is.

Lees hier de Kamerbrief over cultuuronderwijs in het MBO.

Lees hier de rapportage van Berenschot.