Bron

Platform ACCT

Evaluatieverslag Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017-2023

15 mei 2024

Sinds 1 januari 2020 is Platform ACCT verantwoordelijk voor de verdere uitvoering en ontwikkeling van de initiatieven die voortvloeien uit de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023.

Deze werkagenda bevatte 21 agendapunten die kunnen bijdragen aan betere verdiensten en arbeidsvoorwaarden voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector. De arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector is constant in beweging, dus er is behoefte aan actualisering van de Arbeidsmarktagenda door én voor de sector.

Ontdek hier direct

Het bureau van Platform ACCT voerde in de zomer van 2023 een evaluatie uit naar de lopende Arbeidsmarktagenda. Het resultaat is een evalutatieverslag dat dient als input voor de actualisering van de Arbeidsmarktagenda: wat is er bereikt, wat zijn blijvende vraagstukken en wat is er nodig?

De geactualiseerde Arbeidsmarktagenda is in het najaar van 2024 gereed en krijgt een looptijd mee tot en met 2028.

Zie hier de Arbeidsmarktagenda 2017-2023