Evenementenbranche roept nieuw kabinet op tot vernieuwende daadkracht om maatschappij te openen

12 januari 2022

De evenementenbranche, al bijna twee jaar grotendeels op slot, roept het nieuwe kabinet op tot een andere, nieuwe, frisse aanpak van de COVID-19 crisis.

Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers: “Het is duidelijk dat de aanpak tot nu toe niet leidt tot het structureel openblijven van de maatschappij. Het is ook duidelijk dat de maatschappij grote behoefte heeft aan een andere aanpak. Na twee jaar weten we veel over het virus en de impact van maatregelen op de maatschappij. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van covid. De negatieve gevolgen, zowel maatschappelijk als economisch, zijn groter dan ooit en het draagvlak voor het beleid daalt zeer sterk. De scenario’s waarop de huidige lockdown gebaseerd waren, blijken (gelukkig) niet bewaarheid; daarom deze dringende oproep om de lockdown op te heffen en met een heropeningsplan te komen.”

Riemer Rijpkema van het EventPlatform: “Voor de evenementensector geldt dat de steunpakketten en garantieregelingen weliswaar behulpzaam zijn geweest, maar een snelle opening is nu van levensbelang. De urgentie is groot voor de bezoekers en de artiesten, maar zeker ook voor ons als organisatoren, leveranciers en locaties. Om personeel vast te houden en perspectief te bieden aan ondernemers en de eens zo bloeiende en internationaal vermaarde sector te behouden en niet kapot te laten gaan. Het vertrekpunt moet daarom zijn: de maatschappij zo snel mogelijk openen en daarvoor doen wat nodig is, om te voorkomen dat de schade onherstelbaar is.”

De evenementensector toont zich bereid, zoals afgelopen twee jaar, hierbij constructief met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan. Maar we verwachten ook durf en daadkracht van datzelfde kabinet.