Evenementensector heeft niet bijgedragen aan toename coronabesmettingen

20 november 2023

Evenementensector heeft niet bijgedragen aan toename coronabesmettingen

TU Delft deed een analyse op basis van drie versoepelingsmomenten tijdens de pandemie.

Het effect van het openen van grootschalige evenementen tijdens de versoepelingsmomenten die hebben plaatsgevonden in 2021 en 2022 is moeilijk terug te vinden in het landelijke reproductiegetal van COVID-19 destijds.

De data-analyse door de TU Delft kende als onderzoeksvraag: Is er een relatie te vinden tussen het openen van grootschalige evenementen en de verspreiding van het virus op basis van een data-analyse aanpak?

Voor de drie versoepelingsmomenten die zijn geanalyseerd is in het reproductiegetal niet terug te vinden dat evenementen een grote bijdrage hebben gehad in de verspreiding van het virus. TU Delft noemt het aantal contactmomenten op evenementen ‘waarschijnlijk relatief klein ten opzichte van alle andere contactmomenten in de samenleving die dan ook, en soms al eerder, weer toegestaan waren. Het effect van evenementen kan in de landelijke cijfers van het reproductiegetal beperkt blijven, omdat de veelheid aan andere contacten en de epidemiologische situatie op dat moment belangrijker zijn’.

Het complete rapport is hier te lezen.