Evenmenten- en vrijetijdsbranche, waaronder de VNPF vragen om aanvullingen routekaart

3 december 2020

De routekaart die de Rijksoverheid op 4 november heeft gepresenteerd, bleek voor onze sector teleurtstellend. De branche heeft direct gereageerd door een brandbrief te sturen waarin gemeld is dat de routekaart niet goed (genoeg) is.

Zie ook de andere berichtgeving rond de routekaart.
Zie hier de huidige routekaart.

Diverse punten waar we aandacht voor hebben gevraagd hadden te maken met beschikbare ruimte. De huidige routekaart hanteert een harde bezoekerslimiet, ongeacht de beschikbare ruimte. Dat is niet wenselijk, omdat verschillende locaties genoeg ruimte hebben om veel meer dan de 30 of 60 personen die in de routekaart staan veilig welkom te heten. Tevens geldt voor alle risiconiveaus dat met nog nader uit te werken maatregelen (sneltesten, ventilatie, specifiek crowd management, mondkapjes bij verplaatsingen, etc.) de capaciteit per evenement/locatie vergroot kan worden.

Ook in een gelegenheidscoalitie met o.a. Holland Casino VAN Kansspelen,VSCD, VVEM en NVBF (bioscopen) is een oproep gedaan richting veiligheidsberaad om o.a. uitdrukkelijker stil te staan bij een exit-scenario richting vaccin en sneltesten; meer maatwerk te leveren voor verschillende ruimtes en locaties en niet met bverschillende maten te meten (1000den bezoekers bij IKEA etc).

Hoe dit geïmplementeerd gaat worden in een nieuwe routekaart, moet nog blijken. De VNPF doet al het mogelijke om zo veel mogelijk mee te denken en te helpen in het proces.