Event: Verbindend Cultuurbeleid

19 mei 2022

Wat is de waarde van cultuur(deelname)? Hoe vergroot je gelijke kansen voor kinderen en jongeren? En hoe kijk je verder dan het culturele domein?

Het antwoord op deze vragen zit in het verbinden van beleid. Verbinding tussen culturele waarden en maatschappelijke opgaven in samenwerking met andere domeinen. Deze kennis en kansen staan op 16 juni centraal tijdens het event Verbindend Cultuurbeleid.

Of het nu gaat om een muziekles op school of dansen bij de lokale vereniging, als beleidsmedewerker wil je dat elke inwoner kan meedoen aan het culturele leven. Want cultuurbeoefening draagt bij aan gezonde en gelukkige bewoners van jouw stad. Om dit te bereiken wordt steeds vaker een koppeling gemaakt met maatschappelijke opgaven vanuit andere domeinen, zoals kansengelijkheid in het onderwijs, participatie en preventie in zorg en welzijn.   

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met interessante onderzoeken, sprekers en andere beleidsmedewerkers. Aan het einde van deze dag weet je beter aan welke knoppen jij kunt draaien voor een inclusief en duurzaam cultuurbeleid.  We organiseren dit event samen met VNG en de Raad van Twaalf. 

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor beleidsmedewerkers cultuur die behoefte hebben aan inspiratie en kennis voor een inclusief en duurzaam beleid in samenhang met andere domeinen. Vanuit de gedachte van inclusieve leerecosystemen gaan we in op de onderbouwing van de waarde van cultuur(deelname), hoe je met je beleid bij kunt dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe je cultuurbeleid kunt verbinden met andere domeinen. 

Na deze dag weet je als beleidsmedewerker: 

• hoe je de waarde van cultuur(deelname) kunt onderbouwen en deze kunt laten aansluiten bij bestaande kaders;
• hoe je de ontwikkeling van het kind/de jongere centraal stelt in je beleid en cultuur daarbij een rol kunt laten spelen;
• wat noodzakelijke randvoorwaarden zijn voor domein-overstijgend werken/samenhangend beleid en hoe je kunt bijdragen aan het creëren daarvan; 
• wat jouw rol is als beleidsmedewerker en welke partners je kunt inzetten bij het werken aan maatschappelijke opgaven. 

Praktische informatie

Deze bijeenkomst vindt plaats in Het Huis Utrecht op 16 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf half mei kun je je aanmelden.

Bekijk het programmade sessies in de ochtendde sessies in de middagde sprekers en meld je aan.