Exploitatieonderzoek: podium maakt beloftes waar ‘Grenswerk presteert bovengemiddeld’

4 april 2019

Poppodium Grenswerk presteert beter dan bij de oprichting werd becijferd. Het Venlose podium realiseert ook een hoger schaalniveau dan vergelijkbare podia in het land. Toch blijft de financiële druk hoog omdat Grenswerk niet volledig is gecompenseerd voor de hoge onderhouds- en vervangingskosten. Dat blijkt uit het exploitatieonderzoek dat de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Venlo is uitgevoerd. Ook in 2018 heeft Grenswerk een klein positief financieel resultaat geboekt. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door organisatiestrateeg Thomas van Dalen die ruime ervaring heeft met vergelijkbare onderzoeken in de popsector. Hij vergeleek Grenswerk met podia van ongeveer dezelfde omvang in vergelijkbare steden.

Uit die vergelijking blijkt dat Grenswerk méér activiteiten organiseert dan de referentiepodia en méér bezoekers trekt, zowel in absolute aantallen als afgezet tegen het aantal inwoners. Ook de inkomsten uit kaartverkoop en horeca liggen op een hoger niveau dan de vergelijkbare podia. Grenswerk overstijgt bovendien ruimschoots de verwachtingen van het plan dat LAgroup in 2012 maakte, voorafgaand aan de start van het podium. Het podium trekt inmiddels 45.000 bezoekers op jaarbasis. Dat is veel hoger dan het plafond van 29.000 bezoekers dat LAgroup op termijn mogelijk achtte voor Grenswerk.

Thomas van Dalen: “Het succes van Grenswerk wordt overschaduwd doordat voorspelde tekorten zich daadwerkelijk voordeden. Daarbij speelde mee dat de afspraken over onderhoud en vervangingen zoals die tussen podium en gemeente zijn gemaakt, afweken van de adviezen. Feitelijk is Venlo echter een voorziening rijker om trots op te zijn. Want de prestaties zijn ruim boven verwachting en de aanlooptekorten die zich voordeden waren grotendeels voorspeld. De manier waarop het podium de tekorten te lijf ging geeft vertrouwen voor de toekomst. Het is nu hoog tijd voor een oplossing voor de problematiek rondom onderhoud en vervanging.”

Bekijk hier het volledige artikel en bekijk hier het exploitatieonderzoek.