Bron

Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Extra aandacht voor culturele ontwikkeling jongeren na corona

22 december 2022

Tijdens de coronapandemie hebben jongeren ook veel moeten missen op cultureel vlak.

Om hun cultuurdeelname te stimuleren, initieerde het kabinet de Impuls Jongerencultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie roept via de nieuwste Open Oproep Jongeren maken cultuur het culturele en sociaal domein op om zich gezamenlijk sterk te maken voor deze doelgroep.

Open Oproep

De Open Oproep heeft als doel de toegankelijkheid van cultuurparticipatie voor en door jongeren (12 tot 27 jaar) te vergroten. Dit gebeurt door het opzetten en uitvoeren van kunstzinnige en erfgoedactiviteiten. Het samen cultuur maken, versterkt de veerkracht van jongeren, verbindt hen met elkaar en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling. Naar verwachting opent de indienperiode van de Open Oproep Jongeren maken cultuur op 23 januari 2023. Aanvragen zijn mogelijk vanaf 10.000 tot 100.000 euro.

Criteria en voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteiten moeten plaatsvinden in dorpen en steden buiten de G4-gemeenten, het G40-stedennetwerk en provincie Zeeland*. Kijk hier voor een overzicht van de criteria en voorwaarden voor het indienen van een aanvraag binnen de Open Oproep Jongeren maken Cultuur.

Inspiratie

Binnen Samen Cultuurmaken hebben we meerdere projecten gehonoreerd die zich richten op jongeren. Wil je meer lezen over deze projecten? Klik hier voor de projectenmonitor.

Meer informatie

Heb je interesse in het doen van een aanvraag, maar wil je nog meer informatie? Bel ons gerust en vraag naar één van de adviseurs Samen Cultuurmaken via (030) 233 60 30 of stuur een mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl. Van 26 december 2022 tot en met 1 januari 2023 is het Fonds gesloten.