Bron

Fonds Cultuurparticipatie

Extra geld beschikbaar Fonds Cultuurparticipatie: extra geld subregeling ‘Verkennen’, onderdeel van Internationale Samenwerking 2022-2024

31 januari 2024

Het subsidieplafond van de subregeling 'Verkennen', onderdeel van 'Internationale Samenwerking 2022-2024', is verhoogd met € 250.000. Hiermee staat het subsidieplafond in totaal op € 750.000.

Wil jij graag een internationaal project met een samenwerkingspartner opzetten, maar ben je nog aan het uitzoeken of jij en je partnerorganisatie wel een goede match zijn? Met 'Verkennen' kan je subsidie aanvragen om dit te onderzoeken en afspraken te maken over onder andere de inhoud en taakverdeling. Je kan maximaal € 7.500 aanvragen.

Wie kan aanvragen?

  • Een culturele organisatie uit het Nederlands Koninkrijk, zonder winstoogmerk
  • Een professional die minimaal drie jaar werkzaam is op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

  • Je vraagt aan voor het verkennen en verdiepen van een mogelijke samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie of -educatie. Je werkt samen met een partner in een ander land, binnen, of buiten het Koninkrijk.
  • De verkenning bestaat uit het bezoeken of ontvangen van de partnerorganisatie. Je voert gesprekken over het doel en de vorm van de samenwerking, de taakverdeling en welke inhoudelijke bijdrage ieder kan leveren aan het toekomstig project.

Tijdens de verkenning verwachten het Fonds Cultuurparticipatie nog geen workshops, voorstellingen of andere uitvoerende activiteiten voor deelnemers. Is dat wel het geval, kijk dan of je subsidie kunt aanvragen bij ‘Samenwerken’.