Bron

Min OCW

Extra middelen ten behoeve van fair pay

20 november 2023

De overheid stelt €36,4 miljoen beschikbaar als onderdeel van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur voor 2025-2028.

Dit geld gaat naar Rijksgesubsidieerde organisaties en Rijkscultuurfondsen om de beloning van makers te verbeteren, gebaseerd op onderzoek van PPMC Economisch Advies. Belangrijk is dat BIS-organisaties vanaf 2025 collectieve tariefafspraken moeten maken, en er zijn extra middelen voor musici bij symfonieorkesten en de Regeling kunstenaarshonorarium.

Rijkscultuurfondsen krijgen extra budget voor meerjarige regelingen en projectsubsidies. Daarnaast wordt geografische spreiding nu als volwaardig criterium opgenomen bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor de periode 2025-2028, na een motie.

  • Ontdek hier de eerdere berichtgeving over het onderzoek van PPMC Economisch Advies.
  • Ontdek hier de Kamerbrief van staatssecretaris Uslu.
  • Ontdek hier de verdeling fair pay middelen(PDF)
  • Ontdek hier de Beslisnota’s bij Verdeling fair pay middelen en regionale spreiding in de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur