Extra subsidie voor talentontwikkeling en internationalisering

13 september 2018

De Minister van OCW (Ingrid van Engelshoven) heeft een bedrag van 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Fonds Podiumkunsten

De aanvullende financiering sluit aan op haar beleidsprioriteiten uit de brief Cultuur in een open samenleving.  Hierdoor zal er meer geld beschikbaar zijn voor de internationale regeling Grant for Dutch presentations abroad. Via deze regeling worden buitenlandse festivals en podia ondersteund.

Naast meer geld voor de eerder genoemde regeling zullen er extra middelen worden besteed aan een vervolg van het fondsinitiatef Fast Forward. Het programma Fast Forward biedt talentvolle makers de gelegenheid om te gaan werken met een buitenlandse producent aan een voorstelling of concert. Het Fonds Podiumkunsten zal de komende jaar ook fellowship programma’s blijven ondersteuning van de International Society fort he Performing Arts (ISPA), één van de grootste en belangrijkste internationale  netwerken op het gebied van podiumkunsten.