Bron

Rendement

Extra tijd beschikbaar voor definitieve NOW-berekening

11 mei 2023

Ondernemers die nog wachten op een accountants- of derdenverklaring over de zevende en achtste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) krijgen hier extra tijd voor.

Ondernemers kunnen nog tot met 3 november 2023 hun definitieve berekening aanvragen. Uiterlijk tot en met 2 juni 2023 kunnen ondernemers over de zevende en achtste aanvraagperiode (NOW 5 en 6) een definitieve berekening aanvragen. Voor ondernemers die geen accountants- of derdenverklaring nodig hebben voor de definitieve berekening blijft deze datum de uiterlijke aanvraagdatum. Ondernemers die een accountants- of derdenverklaring nodig hebben en deze nog niet binnen hebben, kunnen desgewenst extra tijd aanvragen. Voor deze ondernemers wordt de nieuwe deadline 3 november 2023.

Deadlines NOW 5 en 6 gelijkgetrokken

De deadlines voor de definitieve berekening van de NOW 5 en 6 waren eerder gelijkgetrokken. Oorspronkelijk was 22 februari 2023 de deadline voor NOW 5, maar deze is nu dezelfde als die van NOW 6. Er is hiervoor gekozen omdat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en 6 enkele controlewerkzaamheden kunnen combineren. Voor elke NOW-periode is wel een aparte verklaring nodig.

Accountants- of derdenverklaring

Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000 en bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000. Een accountantsverklaring is verplicht:

  • bij een voorschot van € 125.000 of meer.
  • bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer.
  • als een onderneming onderdeel is van een groep of concern. De bedragen van alle aanvragen moeten dan bij elkaar worden opgeteld. Het totaalbedrag bepaalt dan of een accountants- of derdenverklaring nodig is.
  • bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft).

In 2022 kwam de rijksoverheid met de NOW-regeling om ondernemers tegemoet te komen die omzetverlies hadden geleden als gevolg van de coronapandemie. UWV kon getroffen ondernemers een tegemoetkoming bieden in de loonkosten. De ondernemer moet wel achteraf kunnen aantonen dat het voorgeschoten bedrag terecht was.