Festival Atlas 2018 sneak preview

13 juni 2019

Op vrijdag 14 juni verschijnt de nieuwste editie van de Festival Atlas. De Festival Atlas 2018 geeft een uitgebreid overzicht en analyse van het drukke en diverse landschap van film-, food- en muziekfestivals in Nederland. Naast omvang en spreiding is er specifiek onderzoek gedaan naar de programmering en het social media gedrag. Ook zijn voor het eerst trends en ontwikkelingen waarneembaar. De VNPF mag alvast enkele feiten prijsgeven over de 1029 verschillende muziekfestivals die Nederland rijk was in 2018.

 

Enkele feiten uit de Festival Atlas 2018 op een rij:
 

Omvang en kenmerken

 • In 2018 waren er in Nederland 1029 muziekfestivals die samen 1112 muziekfestivaledities organiseerden.
 • De vijf grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven namen samen 25% van alle muziekfestivaledities voor hun rekening.
 • Bijna een kwart van de muziekfestivals in 2018 is relatief jong: 234 festivals (23%) bestaan pas 3 jaar of korter. Meer dan een derde (34%) van de muziekfestivals bestaat langer dan 10 jaar.
 • Er waren in 2018 in totaal 88 nieuwe muziekfestivals, dat is 9% van het totaalaanbod van 1029 festivals. Uitschieter ligt in de maand september met 21 nieuwe muziekfestivals.
 • Meer dan driekwart (76%) van de muziekfestivaledities in 2018 waren festivals met entreeprijs. 24% was gratis toegankelijk, deze zijn voornamelijk in de zomermaanden aan te treffen.
 • Het overgrote deel (73%) van muziekfestivaledities in 2018 waren eendaagse festivals. Meerdaagse muziekfestivaledities (27%) zijn relatief vaker in de zomermaanden aan te treffen, vooral in de maanden juni, juli en augustus.
 • Bijna twee derde (64%) van de muziekfestivaledities zijn outdoor, deze zijn vooral in de zomermaanden.

Programmering

 • Op muziekfestivals treden veel artiesten op. Van 690 van de onderzochte muziekfestivaledities is de programmering achterhaald en geregistreerd, inclusief het land waar de artiest vandaan komt. Dit waren in totaal 15.117 optredens. In 2018 kwamen deze optredende artiesten uit 83 verschillende landen. Voor het overgrote deel waren dit Nederlandse artiesten (69%).
 • Van de onderzochte muziekfestivals heeft 37% maar 1 podium waar gemiddeld 8 artiesten optreden. 51% van de muziekfestivals heeft tussen de 2 en 5 podia. Een beperkt aantal muziekfestivals (12%) heeft meer dan 5 of zelfs meer dan 10 podia.

Social media

 • De meest voorkomende social media platforms bij muziekfestivals in 2018 waren: Facebook (75%), Twitter (49%) en YouTube (37%). Instagram (29%) is nadat het sterk opkwam in 2016 nu nagenoeg gelijk gebleven. Tegelijkertijd hebben de meeste muziekfestivals (81%) ook nog een eigen website.

Trends en ontwikkelingen

 • Het aantal muziekfestivals is de laatste twee jaren afgenomen: in 2018 waren er 1029 muziekfestivals, ten opzichte van 1057 muziekfestivals in 2017 en 1172 muziekfestivals in 2016. Dit is een afname van 2,6% in het laatste jaar en een afname van 12,2% in de laatste twee jaar.
 • Opvallend is de terugval van muziekfestival in Noord-Holland, zoveel zelfs dat Noord-Brabant de troon in 2018 heeft overgenomen als provincie met de meeste muziekfestivals. De afname is ook terug te zien in Amsterdam, waar het aantal muziekfestivals de laatste twee jaar is gedaald met 25%, van 133 in 2016 naar 100 in 2018. In Utrecht (17% daling) en Eindhoven (16%) daling is dezelfde trend waarneembaar, maar bijvoorbeeld niet in Rotterdam en Den Haag.
 • Het percentage nieuwe festivals als aandeel in het totaal aantal muziekfestivals is de afgelopen jaren teruggelopen: van 16% in 2015, naar 13% in 2016 en 9% in 2017 en 2018. In 2015 waren er nog 184 nieuwe muziekfestivals, in 2018 zijn dit er nog ‘maar’ 88. Vooral in de maanden mei, oktober is die terugval te zien. Bij provincies zien we een gestage afname in nieuwe festivals in Noord-Brabant en ook Limburg en Utrecht.
 • Er is zeker sprake van dynamiek in het muziekfestivallandschap. Een voorbeeld hiervan is dat in 2018 maar liefst 34% van de muziekfestivals niet meer plaatsvonden die in 2015 nog wel plaatsvonden. Vooral nieuwe festivals blijken niet altijd toekomstbestendig: meer dan de helft van de nieuwe muziekfestivals bestaat drie jaar later niet meer.

Dit en nog veel meer feiten en analyses in beeld en tekst zijn terug te vinden in de volledige Festival Atlas 2018 die op vrijdag 14 juni verschijnt. Het onderzoek is uitgevoerd door MXStudio en het Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam, onder leiding van Harry van Vliet.  Kijk voor meer informatie op www.festivalatlas.nl