Festival Monitor: in 2017 meer muziekfestivals, meer spreiding bezoek

26 november 2018

In 2017 is het aantal festivals in Nederland opnieuw toegenomen naar 954 festivals (van meer dan 3000 bezoekers). Het totale bezoek bleef nagenoeg gelijk (van 26,7 miljoen naar 26,6 miljoen). Vooral het aantal muziekfestivals en entreeheffende festivals steeg. Zij ontvingen ook meer publiek. Ook gaf het publiek meer geld uit, onder andere aan entreetickets. Festivalbezoek verspreidt zich meer over het land, zo daalde het bezoek in Noord- en Zuid-Holland, maar ontvingen festivals in het zuiden van Nederland meer publiek.

Vrij toegankelijk vs. entreeheffend
De festivalcijfers laten een verschil zien tussen vrij toegankelijke en entreeheffende festivals. Bij de vrij toegankelijke festivals zien we een daling, bij de entreeheffende festivals zien we een stijging van het aantal festivals en bezoekaantallen. Het verschil tussen het aantal entreeheffende en het aantal vrij toegankelijke festivals was in 2017 ook aanzienlijk groter dan in 2016.

Spreiding
Wat betreft de spreiding van de festivals is in 2017 een opvallende verandering te zien. Zoals voorgaande jaren vonden in provincies Noord- en Zuid-Holland de meeste festivals plaats. Beide provincies laten in 2017 nog wel een lichte stijging zien in aantallen festivals, maar noteerden voor het eerst in jaren lagere bezoekaantallen. De bezoekaantallen aan provincies zoals Limburg, Noord-Brabant en Utrecht namen daarentegen wel toe. Het lijkt er voorzichtig op dat festivalbezoekers zich steeds meer over het land verspreiden. In die lijn past ook de daling van het aantal bezoeken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Festivalcampings
In 2017 nam het aantal festivalcampings opnieuw toe. Vorig jaar zijn 11 festivals uitgebreid met een eigen festivalcamping. Het aantal bezoekers aan deze campings is in 2017 ook gestegen tot ruim 400.000 (+12%).

Muziekfestivals domineren het festivallandschap
Het aantal muziekfestivals is in 2017 opnieuw gestegen. De meeste festivals vallen onder de muziekgenres EDM en pop. Daarna volgt het genre straattheaterfestivals.

In 2017 hebben bezoekers in totaal ruim € 663 miljoen uitgegeven op festivals, dit bedrag is exclusief tickets. Ongeveer 75% van deze bezoekersuitgaven werden gedaan op muziekfestivals. De totale bruto recette is gestegen ten opzichte van 2016, met name in de muziekfestivals. De gemiddelde ticketprijs van festivals is in 2017 ook licht gestegen.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit de Festival Monitor 2018, de branchecijfers kunst- en cultuurfestivals over 2017 die onderzoeksbureau Respons heeft opgesteld onder auspiciën van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Respons is een informatie- en onderzoeksbureau op het gebied van evenementen in Nederland.