Festivaloverleg met minister Van Engelshoven

11 februari 2021

Maandag 8 februari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de festivalbranche en minister Van Engelshoven. 

Een twaalftal vertegenwoordigers van Nederlandse festivals heeft anderhalf uur lang vragen kunnen stellen aan de minister.
Vastgesteld is dat de huidige routekaart weinig mogelijkheden biedt voor grootschalige evenementen. Minister Van Engelshoven: “De routekaart is een startpunt, maar we kijken wat veilig en verantwoord is om straks meer mogelijk te maken. Met de fieldlabs verzamelen we hierover kennis en inzicht. Want niet alleen jullie als organisatoren, maar ook het publiek heeft behoefte aan perspectief.”

Er was veel vraag  naar duidelijkheid rondom het  toegezegde garantiefonds. Festivalorganisatoren zijn benieuwd naar de kaders van deze regeling. Ook is er gevraagd of je een beroep op het fonds kan doen als je je evenement verplaatst naar een datum na 1 juli. Ook waren er o.a. vragen over of er sprake was van een minimum aantal bezoekers; of testresultaten van Fieldlabs Evenementen meewegen et cetera. De uitwerking van de garantieregeling wordt binnen enkele weken verwacht.

Het ging met name over de tijdsnood waar de branche in verkeert en uitdagingen zoals de kaalslag bij toeleveranciers, de onzekerheden voor artiesten en ook de wens van het publiek om de festivals zoals we ze kennen deze zomer te organiseren. Er zijn twee concrete afspraken gemaakt. Over twee weken is er een vervolggesprek tussen het festivalgezelschap en de minister om het concept garantieregeling te toetsen aan de wensen die binnen de sector leven. Ook heeft de minister heeft toegezegd naast de betrokken ministeries ook de veiligheidsregio’s te betrekken bij het beleid rondom de zomerevenementen.