Festivals 2021: verplaatsingen en minder publiek

11 maart 2021

De festivalsector verwacht de coronacrisis in grote mate te overleven. Zelfs als hun festivals dit jaar worden geschrapt, dan nog denken ze in 2022 toch weer te gaan organiseren.

Dat blijkt uit een quickscan onder organisatoren van één of meer festivals die het in evenementen gespecialiseerde onderzoekbureau Respons vorige week uitvoerde.

In 2021verwachten de helft van de festivals die doorgaan minder bezoekers te trekken dan in een normaal festivaljaar. Dit is vooral het gevolg van de coronamaatregelen. Een kleine 20% van de respondenten verwacht ondanks de situatie meer bezoekers te mogen verwelkomen.  

Nog geen 30% denkt dat het festival op de oorspronkelijk geplande datum in 2021 plaatsvindt. Het betreft niet alleen evenementen die voor 1 juli zijn gepland. Ruim 40% heeft het festival inmiddels al verplaatst naar later in het jaar of volgend jaar. 30% overweegt dit nog te doen. Van degenen die verwachten dat hun festival op de geplande datum doorgaat, denkt slechts 7% dat dit als vanouds gebeurt. Nog eens 7% verwacht een digitale of hybride (beperkt fysiek en digitaal) editie van het festival te organiseren.

Inkomsten 
Organisatoren maken zich zorgen om de inkomsten uit sponsoring. 65% verwacht dit jaar veel minder sponsorgeld te kunnen ophalen. De bijdragen van de overheid stemmen positiever want 60% denkt dat de subsidie vergelijkbaar of zelfs hoger is dan bij voorgaande edities. Hoewel het eigenlijk zou moeten, kiezen organisatoren er nauwelijks voor om hun entreeprijzen te verhogen. Van de entreeheffende festivals houden drie kwart de prijzen gelijk aan vorig jaar. De meerderheid verwacht verder dat de bestedingen van de bezoekers tijdens het festival op eenzelfde niveau als in voorgaande jaren uitkomen. 

Actuele stand van zaken 
Op basis van een analyse van de Respons database weten we het volgende over het totaal van vakbeurzen en publieksevenementen (dus niet alleen festivals):

  • Tot en met maart 2021 zijn 450 evenementen afgezegd. In een normaal jaar trokken die bijna 8 miljoen bezoeken. Dit is als lager dan in een normaal jaar omdat de kalender voor het eerste kwartaal al beperkt was.
  • Tot en met maart hebben 45 evenementen gekozen voor een online editie. Het evenement ging/gaat dus feitelijk door maar zonder fysieke bezoekers.?
  • Tot en met maart hebben 150 evenementen gekozen om voor verplaatsing naar een later tijdstip in het jaar. 75% koos daarbij voor een datum na 1 juli.