Fieldlab Evenementen doet onderzoek naar publieksstromen

24 mei 2022

Dit onderzoek heeft ten doel om inzicht te verkrijgen in de effecten van beïnvloedingsmogelijkheden (ontwerp en nudges) op publieksstromen. 

Of om precies te zijn: om inzicht te verkrijgen in de effecten van beïnvloedingsmogelijkheden (ontwerp en nudges) op de doorstroomsnelheid en dichtheid op servicepunten van evenementen, om de doorlooptijd te verkorten en hiermee de contactmomenten te verminderen.

Gedurende fase 1 en 2 van de Fieldlab initiatieven is gebleken dat met behulp van interventies het aantal contacten beperkt kan worden. Het is ook een factor van het risicotaxatiemodel, waarmee TU Delft de kans op besmetting met COVID-19 kan bepalen. Minder contacten kan leiden tot een gereduceerd risico op virustransmissie.

In fase 1 en 2 is het reduceren van contacten behaald door het dwingend opleggen van bepaalde interventies gedurende het evenement, dit dwingende karakter kan een negatieve impact hebben op de totaalbeleving van het evenement. Het in stand houden van de totaalbeleving van de bezoeker is de voornaamste conditie bij de wijze van beïnvloeding in het onderzoek 'Bezoekersstromen’.

Met het verbeteren van de doorstroom, het verminderen van de wachttijd en het verlagen van de dichtheid kan dit werkpakket extra onderbouwing geven aan het openhouden van de branche ten tijde van een pandemie, juist omdat hierin aandacht wordt besteed aan de zo getypeerde 'knelpunten’.

Dit werkpakket kan daarnaast mogelijk een bijdrage leveren aan het tackelen van het personeelstekort. Het verbeteren van de doorstroom en het verminderen van de wachttijd, zal ertoe leiden dat er minder personeel ingezet kan worden.