Fieldlab: “Evenementen met veel bezoekers onder voorwaarden mogelijk”

28 mei 2021

Evenementen met veel bezoekers zijn mogelijk, ook als een hoog risiconiveau geldt. Dat is de belangrijkste conclusie van Fieldlab Evenementen na meerdere testevenementen in de afgelopen maanden.

 • Zie hier het persbericht.
 • Zie hier de matrixuitleg van Fieldlab Evenementen
 • Zie hier een overzicht van te nemen maatregelen n.a.v. het evenementtype.

Fieldlab zegt dat bij het risiconiveau 'zorgelijk' onder voorwaarden een honderd procent bezetting mogelijk is bij evenementen. Dat geldt voor alle evenementen die Fieldlab heeft onderzocht, dus ook voor bijvoorbeeld festivals.

De overheid heeft vier risiconiveaus opgesteld: 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' of 'zeer ernstig'. We bevinden ons nu nog in het risiconiveau 'zeer ernstig'.

'Festivals onder voorwaarden mogelijk'
Wat betekent dat voor de festivalzomer? Het kabinet zou op basis van dit onderzoek groen licht kunnen geven, zegt de Alliantie van Evenementenbouwers, de overkoepelende organisatie voor sport- en entertainmentevenementen.

"Bij de praktijktesten is gebleken dat bezoekers best bereid zijn bijvoorbeeld mee te werken aan een (snel)test vooraf", zegt een woordvoerder "Als de infrastructuur voor testen goed wordt neergezet en het kabinet deze conclusies onderschrijft, staat vrijwel niets een mooie zomer voor de evenementenbranche in de weg."

In het huidige risiconiveau, 'zeer ernstig', vindt Fieldlab het niet verstandig om festivals te organiseren. Evenementen waar bezoekers normaal gesproken geen vaste plaatsen hebben, zouden alleen voor een zittend publiek met een maximale bezetting van 50 procent kunnen worden georganiseerd.

Kritiek op evenementen
Het Fieldlabproject is een samenwerking tussen de overheid, wetenschappers en de evenementenbranche. De testevenementen van de Fieldlabs gingen niet zonder slag of stoot. Zo was er kritiek op de 538 Oranjedag in Breda, waar 10.000 bezoekers aanwezig mochten zijn. Na een petitie werd dat evenement geschrapt.

Wat kan volgens Fieldlab bij welk risiconiveau?
Fieldlab raadt de volgende maatregelen aan. Het is niet bekend wat het kabinet overneemt van de adviezen.

 • Waakzaam: Alleen voor concerten binnen en festivals buiten zijn sneltesten voorafgaand aan het evenement nodig. Overal kan een 100 procent bezetting van de capaciteit worden gebruikt. Theaters en andere locaties binnen, moeten qua ventilatie op orde zijn.
   
 • Zorgelijk: Theatervoorstellingen, concerten met zittend publiek, zakelijke congressen en seminars kunnen zonder pre-test plaatsvinden, als de ventilatie ook op orde is. Bezoekers moeten een mondkapje dragen als ze in beweging zijn. Het publiek moet gereguleerd in- en uitstromen. Voor sportevenementen, ongeplaceerde evenementen als indoorconcerten en festivals en doorstroomlocaties wordt de pre-test wel geadviseerd.
   
 • Ernstig: Festivals zijn wel mogelijk, maar onder strikte voorwaarden. Culturele instellingen en geplaceerde evenementen kunnen een bezettingsgraad van 75 procent hanteren, waarbij alle bezoekers vooraf getest moeten worden.
   
 • Zeer Ernstig: Het is niet raadzaam om festivals te organiseren. Voor ongeplaceerde evenementen, zoals popconcerten, is het verstandig om deze alleen voor zittend publiek en met een maximale bezetting van 50 procent te organiseren.