Financiële regeling voor preventief testen werknemers

1 april 2021

Sinds 25 maart jongstleden kunnen werkgevers die werknemers preventief willen testen op corona, hiervoor financiële ondersteuning ontvangen van de overheid. 

  • Zie hier.
  • Lees hier de berichtgeving van de Overheid hierover.

De regeling staat alleen open voor werkgevers waarvan de werknemers niet thuis kunnen werken. Evenmentgebonden functies bijvoorbeeld.

Met de regeling wil minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkgevers financieel ondersteunen die werknemers preventief willen laten testen op besmetting met het coronavirus. Het gaat om werknemers die geen klachten hebben en, voor zover bekend, geen contact hebben gehad met een besmet persoon. De regeling is uitsluitend bedoeld voor organisaties waar thuiswerken door de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is en het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. De regeling, die al eerder aangekondigd was, is ingegaan op 25 maart en loopt tot en met 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot een maand verlenging.

Arbodiensten en artsen vragen vergoeding aan
De werkgever kan zich niet zelf aanmelden voor de regeling. Dit doen arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgever de testen uit en ontvangen per test een tegemoetkoming van € 20 exclusief btw. VWS vergoedt alleen antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Voor de uitvoering van de regeling is € 250 miljoen gereserveerd. VWS geeft werkgevers die preventief willen testen, het advies dit twee keer per week te doen. Het is de bedoeling dat de beschikbaarheid van zelftesten de tijdelijke regeling op den duur overbodig maakt. De verwachting is dat de eerste zelftesten in de loop van april beschikbaar komen.

Testen zorgt voor veilige werkomgeving
MKB-Nederland en VNO-NCW geven aan blij te zijn met de regeling. De ondernemersorganisaties pleiten al langer voor de mogelijkheid van preventief testen op de werkvloer. De testen kunnen vroegtijdig besmettingen opsporen en uitbraken van het virus helpen voorkomen. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving voor de werknemers, als thuiswerken niet mogelijk is. Eerder was er alleen een regeling om werkgevers te ondersteunen die werknemers mét klachten wilden testen. Omdat de GGD’en in Nederland inmiddels voldoende capaciteit hebben om deze testen uit te voeren, is deze regeling per 19 maart 2021 gesloten voor nieuwe aanmeldingen.