FNV: ‘vakantiegeld later uitbetalen vanwege corona-crisis moet kunnen’

31 maart 2020

Als organisaties in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als allerlaatste redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers later uitbetalen. Dat zegt vakbond FNV, die daarbij wel opmerkt dat uitstel van betaling nu nog niet aan de orde is. 

Veel organisaties die zwaar getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus, hebben moeite met het betalen van vaste lasten, zoals vakantiebijslag en winstuitkeringen. Vakbond FNV geeft daarom aan dat deze organisaties als laatste redmiddel deze uitbetalingen aan werknemers kunnen uitstellen. Volgens FNV is deze maatregel absoluut bespreekbaar om faillissementen te voorkomen. Op dit moment is uitstel nog niet aan de orde volgens de vakbond, omdat organisatie al 'genereus gecompenseerd worden' door het noodplan van het kabinet. 

Noodpakket niet altijd voldoende
Het uitstellen van de uitbetaling van de vakantiebijslag of een winstuitkering is dus een laatste redmiddel. Werkgevers kunnen voor het zo ver is, gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), uitstel van betaling voor de belastingen vragen (lees ook hier) of andere noodmaatregelen van het kabinet aanspreken. Die maatregelen zijn echter niet voor alle organisaties voldoende om meteen de beschikking te krijgen over meer liquide middelen. Als dat het geval is, kan het opschorten van de vakantiebijslag en de winstuitkeringen aan de orde komen.

KLM heeft al uitstel
Vliegmaatschappij KLM heeft met de vakbond al afspraken gemaakt over de winstuitkering: de betaling daarvan is uitgesteld tot oktober. Met de sectoren horeca en detailhandel wordt gesproken over het uitstellen van de betaling van de vakantiebijslag. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de detailhandel staat in ieder geval dat de betaling ook een maand later – in juni dus – kan plaatsvinden. Dat geeft organisaties alvast een beetje ademruimte.