Focus op cultuurmarketing: juist nu!

26 november 2020

Nu de culturele sector minder op ‘evenementenniveau’ marketing kan voeren, ligt een verschuiving naar cultuurmarketing voor de hand.

Allereerst de vraag: is marketing en communicatie nu überhaupt wel iets waar de culturele sector zich op moet focussen? Het is toch vaak de post waar als eerste in wordt gesneden in financieel uitdagende tijden. En al helemaal als je iets ‘vermarkt’ wat mogelijk helemaal niet gaat plaatsvinden. Poppodia en theaters moesten onlangs hun bezoekers weer teleurstellen omdat de maximumcapaciteit werd teruggeschroefd.

Toch doet cultuurmarketing ertoe. Om een veelgebruikte zin aan te halen: juist nu. Ten eerste omdat sommige culturele instellingen, met name musea, leeg blijven. Zelfs de coronacapaciteit wordt in veel gevallen niet volledig benut. Het Rijksmuseum werd voor corona door zo’n 10.000 mensen bezocht. Nu ontvangt een van Nederlands bekendste musea zo’n 800 bezoekers per dag – terwijl het er 2500 aan kan.

De Hermitage heeft in ‘het nieuwe normaal’ plek voor 600 bezoekers per dag maar verkoopt momenteel ongeveer de helft van de kaarten. Dat heeft met name te maken met het wegblijven van toeristen en het oudere publiek, terwijl jongeren de musea nog niet genoeg weten te vinden.

Het zichtbare effect van cultuurmarketing tijdens een crisis
Een tweede reden om in te zetten op gerichte cultuurmarketing, is omdat het – paradoxaal genoeg – tijdens crises een groot effect heeft. Zelfs groter dan in normale tijden, zo blijkt uit onderzoek naar marketing tijdens crisisperioden in de afgelopen 100 jaar. En het effect was langdurig: het bleef ook jaren later nog zichtbaar.

Belangrijk hierbij is dat je als organisatie zichtbaar moet blijven, al is de directe urgentie om marketing te voeren op het eerste gezicht minder groot. Of zoals de auteur stelt: “het is een voorwaarde dat merken beschikbaar moeten zijn voor hun consument of publiek, in goede en slechte tijden”.

Het gezicht achter de voorstelling of tentoonstelling
Je kunt wel stellen dat dit niet de beste tijd is voor de culturele sector. Dus hoe zorg je er dan voor dat je als culturele instelling ‘beschikbaar’ blijft met een afgeslankt en onzeker aanbod? Door je meer te focussen op je corporate communicatie: eigenlijk een verzamelnaam van alle in- en externe bedrijfscommunicatie. Het doel van corporate communicatie is om alle vormen van communicatie op elkaar af te stemmen en daarmee een sterk imago te creëren.

Lees hier verder