Fonds Cultuurparticipatie: impulsregeling zzp’ers via culturele instellingen

3 februari 2022

Met deze regeling kun je geld aanvragen om de zzp'ers waar je mee werkt te ondersteunen. Als culturele organisatie kun jij met dit geld investeren in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling.

Lees meer hier.

Werk jij veel met zzp’ers en wil je jouw organisatie beter voorbereiden op het nieuwe werken in deze coronatijd of juist daarna? Je wil je zzp’ers bijvoorbeeld trainen in hybride les geven, het digitaliseren van lesmateriaal, of je wil ze nieuwe vaardigheden leren en hun vakmanschap laten verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt je nu de kans om geld aan te vragen om dit mogelijk te maken.

Je kunt van 9 februari tot 23 maart 2022 (17.00 uur CET) een aanvraag doen. 

Wie kan aanvragen?
Je kunt subsidie aanvragen als culturele instelling zonder winstoogmerk. Je moet als instelling gevestigd zijn in het Nederlands Koninkrijk en je inzetten voor cultuurparticipatie of –educatie. 

Waar kijkt het Fonds Cultuurparticipatie naar?
Je kunt aanvragen voor een groep zzp’ers om ze te ondersteunen voor de volgende activiteiten:

 • het bevorderen van de deskundigheid;
 • het ontwikkelen van vakmanschap;
 • het doorontwikkelen van bestaande of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor cultuurmakers in de vrije tijd of op school;
 • het digitaliseren van activiteitenaanbod;
 • het realiseren van andere randvoorwaarden die nodig zijn om hun artistiek-inhoudelijke activiteiten tijdens of na de coronapandemie voort te zetten of op te starten.

Praktische voorwaarden

 • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag;
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is;
 • Je project duurt maximaal 2 jaar;
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag 100% van je projectkosten dekken;
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 5% van de totale kosten zijn en de coördinatielasten niet meer dan 7%;
 • Max 10% van het bedrag maar geïnvesteerd worden in materiële investeringen.

Het totale budget van deze impulsregeling is € 900.000.