Fonds Podiumkunsten honoreert 202 aanvragen binnen Compensatieregeling 4

2 augustus 2022

In totaal zijn 202 van de 230 ingediende aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van bijna 26 miljoen euro.

Binnen het beschikbare budget van 40 miljoen euro konden alle aanvragen die voldeden aan de eisen van de regeling worden gehonoreerd.

Over de regeling
Compensatieregeling 4 maakt deel uit van een reeks regelingen die op verzoek van het kabinet zijn uitgevoerd om tegemoet te komen aan geleden inkomstenverlies in de podiumkunstsector als gevolg van de COVID-19-maatregelen.

Producenten, zowel van vrije als gesubsidieerde voorstellingen en concerten, konden binnen Compensatieregeling 4 een verzoek voor compensatie indienen. Er kon worden aangevraagd voor voorgenomen en aangekondigde voorstellingen en concerten die in de periode van 1 februari tot en met 8 maart niet of met een beperkte capaciteit konden plaatsvinden.

De regeling biedt een financiële tegemoetkoming van maximaal 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen inkomsten uit kaartverkoop.

Een gevarieerd pakket
Met de toekenningen wordt een breed scala aan podiumkunstproducenten in alle disciplines ondersteund.
Het gaat om een gevarieerd pakket van honoreringen bestaande uit producenten van musicals, cabaret, (pop)muziek, theater en dans. De subsidie stelt deze producenten in staat om andere partijen, waaronder uitvoerenden en zzp’ers in verschillende functiegroepen door te betalen.

Bekijk alle toekenningen
Ben je benieuwd naar de toekenningen? Kijk dan hier.