Fonds Podiumkunsten publiceert beleidsplan 2025-2028

9 februari 2024

Met het beleidsplan 'Ruimte voor beweging' zegt het Fonds Podiumkunsten in te spelen op de ontwikkelingen in de podiumkunstensector.

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt een vitaal podiumkunstenlandschap in het hele land en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Beleidsspeerpunten 2025-2028

Voor de periode 2025-2028 kiest het Fonds Podiumkunsten voor de volgende speerpunten in hun  beleid, ze:

  • stimuleren artistieke ontwikkeling, onder andere door makers in staat te stellen een praktijk op te bouwen en meer ruimte te maken voor ontwikkeling en innovatie;
  • bouwen aan professionele podiumkunsten voor iedereen en hebben oog voor een breed geschakeerd professioneel aanbod voor verschillende publieksgroepen;
  • benutten de regionale kracht van organisaties en makers die in hun omgeving een anker zijn voor de professionele podiumkunsten en we versterken het lokale/regionale ontwikkel- en productieklimaat;
  • dragen bij aan de wendbaarheid van de podiumkunstensector door sectorbrede kennisdeling- en ontwikkeling te ondersteunen;
  • investeren in een gezonde sector die oog heeft voor alle werkenden.
Deze speerpunten vertalen ze naar (nieuwe) regelingen en programma’s. Zo maken ze met een nieuwe ontwikkelbeurs voor mid-career makers meer ruimte voor artistieke ontwikkeling, ook voorbij de grenzen van de podiumkunsten. En met middelen voor regionale pilots kunnen ze programmatisch samenwerken met gemeenten en provincies.