Bron

cultuurparticipatie.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarverslag 2023: cultuur voor iedereen en een verdubbelde subsidieverstrekking

24 april 2024

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het jaarverslag van 2023 gepubliceerd.

De missie van Fonds voor Cultuurparticipatie is cultuurdeelname voor zoveel mogelijk Nederlanders toegankelijk maken. Ook voor hen voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is. Dat doet Fond voor Cultuurparticipatie door projecten te ondersteunen die cultuur- en erfgoedparticipatie, cultuureducatie, talentontwikkeling en internationale samenwerking stimuleren. Zo dragen ze bij aan een sterke, gezonde en weerbare sector en samenleving. Dit deden ze ook in 2023. En met succes: hun subsidieverstrekking verdubbelde ten opzichte van 2022.

In 2023 steeg het aantal aanvragen én honoreringen voor de subsidies aanzienlijk.

In 2024 sluiten ze de huidige beleidsperiode af en bereiden ze zich voor op de periode 2025-2028, waarin het Fonds nog meer nadruk legt op de persoonlijke en maatschappelijke waarde van cultuurdeelname. Want, cultuur verbetert de kwaliteit van leven. Het doet ertoe. Ongeacht wie het maakt of eraan deelneemt: cultuur is iets van elke Nederlander. In iedere regio.

Benieuwd naar wat ze het afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt? Bekijk dan hier het Jaarverslag 2023.