Fonds voor Cultuurparticipatie presenteert nieuw beleidsplan 2025-2028

22 februari 2024

Deelnemen aan cultuur versterkt onze samenleving en maakt ons socialer, weerbaarder en veerkrachtiger.

De veerkrachtige samenleving vormt de kern van het nieuwe beleidsplan van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de jaren 2025-2028, dat ze onlangs bij het Ministerie van OCW hebben ingediend: "Voor een veerkrachtige samenleving is het nodig dat iedereen toegang heeft tot cultuur. Vanuit het Ministerie van OCW hebben wij de opdracht ons in het bijzonder te richten op kinderen en jongeren op en buiten school én op cultuurdeelnemers van alle leeftijden in de vrije tijd. Met specifieke aandacht voor Nederlanders voor wie cultuurdeelname niet vanzelfsprekend is. Belangrijke voorwaarde voor actieve cultuurdeelname is een gezonde en stevige culturele en creatieve sector die na de coronapandemie gebaat is bij rust, ruimte en continuïteit."

Vijf doelen

In de periode 2025–2028 richten ze zich op vijf doelen:

  1. kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie op school en buiten de school voor kinderen en jongeren;
  2. actieve cultuurparticipatie, mede ten behoeve van maatschappelijke opgaven;
  3. toegankelijkheid van talentontwikkeling in het gehele Nederlandse Koninkrijk;
  4. actieve erfgoedparticipatie en;
  5. internationale samenwerking en het versterken van het internationale culturele profiel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Focus op drie deelsectoren

Om deze doelen te behalen, bij te kunnen dragen aan maatschappelijke impact en een duidelijke structuur aan te brengen in ons aanbod, voeren ze activiteiten uit in drie deelsectoren:

  • Amateurkunst: gericht op kunstbeoefening en talentontwikkeling voor niet-professionals, kunstvakstudenten en informele circuits
  • Co-creatie: gericht op gelijkwaardige deelname aan cultuur onder begeleiding van een professionele kunstenaar of instituut óf als onderdeel van een gemeenschap
  • Cultuureducatie: gericht op het aanbieden en vernieuwen van cultuureducatie in en rondom het onderwijs

Onder elke deelsector introduceren ze een meerjarenregeling, projectregelingen en open calls. Daarnaast integreren we de regelingen Erfgoed en Internationaal direct in de deelsectoren. Op deze manier hopen ze samen bij te dragen aan een sterke, wendbare en gezonde sector en een veerkrachtige samenleving.

  • Lees het beleidsplan hier