Foto’s publiceren onder de AVG

3 september 2019

Stel: je hebt een fotograaf ingehuurd om foto’s te maken tijdens je festival of in je podium met het idee om de kiekjes achteraf op social media te plaatsen. Leuk, alleen is het publiceren van die foto’s niet zonder meer toegestaan. Je moet eerst uitzoeken of publicatie is toegestaan volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en zo ja, onder welke voorwaarden. Wat zijn de AVG-regels voor het maken en gebruiken van foto’s?

Als een persoon op een foto staat afgebeeld en daarmee relatief eenvoudig kan worden geïdentificeerd, bevat die foto persoonsgegevens. Dat is ook het geval als het gezicht van die persoon niet goed te zien is. Het maakt bovendien niet uit of één of meer personen zijn afgebeeld. Zodra iemand herkenbaar is afgebeeld, is die persoon identificeerbaar. Foto’s maken en gebruiken waarvan mensen weten wie erop staat of dit relatief eenvoudig kunnen achterhalen, is daarom een verwerking van persoonsgegevens. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kent geen algemene regels voor het gebruiken van foto’s, maar kent wel specifieke regels als dergelijke foto’s bijzondere persoonsgegevens bevatten.

Lees hier verder