FPK: Aanvragen voor de meerjarige subsidie 2021-2024

19 maart 2020

Het gaat om de aanvragen voor de meerjarige productie- en festivalsubsidies 2021-2024, die makers de mogelijkheid biedt om te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk. Ook is dus een overzicht toegevoegd van de aanvragen voor de meerjarige festivalsubsidie 2021-2024 die festivalorganisaties de mogelijkheid biedt om activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten maakt op 3 augustus a.s. bekend welke instellingen en festivals subsidie zullen ontvangen.

293 Aanvragen In totaal, scherpe keuzes onvermijdelijk
Het Fonds Podiumkunsten heeft in totaal 293aanvragen ontvangen. het budget is fors overvraagd. Het Fonds geeft nu al aan dat scherpe keuzes onvermijdleijk zijn. het foinds heeft 202 aanvragen ontvangen voor de meerjarige productiesubsidies en 91 aanvragen voor de meerjarige festivalsubsidies 2021- 2024. Het beschikbare budget voor de periode 2021-2024 is jaarlijks 20 miljoen euro voor de meerjarige productiesubsidies en 6,1 miljoen euro voor meerjarige festivalsubsidies. Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen.

Zie hier Kamerbrief overzicht aanvragen Fonds Podiumkunsten

Zie hier overzicht meerjarige aanvragen festivals  Fonds Podiumkunsten.

Zie hier overzicht meerjarige aanvragen producties Fonds Podiumkunsten.

Zie hier de berichtgeving (incl lijsten) van het Fonds zelf.