Bron

fondspodiumkunsten.nl

FPK Tournee- en Promotieregeling

22 december 2022

De Tournee- en promotieregeling helpt startende podiumkunstenaars bij het vergroten van hun zichtbaarheid en het opbouwen van een publiek.

De regeling biedt podiumkunstenaars uit alle disciplines een financiële bijdrage voor het spelen en promoten van een tournee. Het aanvraagloket opent op 2 januari 2023. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, zolang het budget toereikend is.

Het subsidie bestaat uit twee bijdragen:

 • Een bijdrage voor een serie concerten of voorstellingen in Nederland, bijvoorbeeld van een popgroep, gezelschap, ensemble, bigband, singer-songwriter of dj;
 • Een aanvullende bijdrage voor marketing en promotie, bijvoorbeeld voor het maken van een trailer of perskit, het leggen van contacten of het promoten van een specifieke voorstelling in samenwerking met een podium of festival.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Het subsidie is bedoeld voor beginnende podiumkunstenaars die minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar actief en aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Het subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Individuele podiumkunstenaars (natuurlijke personen) en eenmanszaken, vof’s of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor zichzelf of voor een groep;
 • Gezelschappen, ensembles, bands etc. die werken via een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (bijvoorbeeld een stichting of vereniging);
 • Vertegenwoordigers van podiumkunstenaars met volledige rechtsbevoegdheid, waaronder managementbureaus, boekingsbureaus en platenmaatschappijen.

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen als:

 • Je een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangt;
 • Jouw instelling zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, bijvoorbeeld als podium of festival;
 • Je in het afgelopen jaar al tweemaal subsidie hebt ontvangen vanuit deze regeling.

Voorwaarden

Om een aanvraag in te dienen moet er sprake zijn van:

 • Een serie van drie tot tien bevestigde concerten of voorstellingen over een periode van maximaal 3 maanden;
 • Concerten of voorstellingen die op Nederlandse podia of festivals worden gespeeld;
 • Optredens op podia of festivals met een voor de podiumkunstenaar(s) relevante programmering;
 • Een overeenkomst met podia of festivals waaruit blijkt dat een redelijke vergoeding voor de podiumkunstenaar(s) is afgesproken;
 • Uitvoeringen van hoofdzakelijk eigen werk of werk dat specifiek voor de podiumkunstenaar(s) gemaakt is.

Een aanvraag kan niet eerder dan vier maanden en niet later dan een maand voor het eerste concert of de eerste voorstelling worden ingediend.

Beschikbare bedragen

De Tournee- en promotieregeling heeft een jaarlijks totaalbudget van 750.000 euro. Per aanvrager kan er maximaal 15.000 euro worden aangevraagd. Daarbij geldt een maximum van 1.000 euro per concert of voorstelling, exclusief de bijdrage voor marketing en promotie. Die aanvullende bijdrage bedraagt maximaal 500 euro per concert of voorstelling.

Aanvraag indienen

Je kunt vanaf 2 januari 2023 via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de Tournee- en promotieregeling. Je hebt hiervoor een wachtwoord nodig. Heb je nog geen wachtwoord? Vraag deze dan hier aan.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en de toelichting onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.