Bron

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten: verdeling Fair Pay middelen meerjarige subsidies voor productie en festivals

11 januari 2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft extra budget vrijgemaakt voor de uitvoering van fair pay voor subsidies in de periode 2025-2028, waaronder de meerjarige productiesubsidie en meerjarige festivalsubsidie.

Met de toekenning van de extra middelen moet de onderbetaling van werkenden in de culturele en creatieve sector worden teruggedrongen. Voor de verdeling van de fair pay middelen baseerde OCW zich onder andere op het recent uitgebrachte en grootschalige onderzoek naar de meerkosten voor fair pay: 'Fair Pay dichterbij' (november 2023). Bij meerjarig ondersteunde instellingen werden steekproefsgewijs de honorering van werkenden in 2022 met erkende richtlijnen en cao’s vergeleken.

Een aantal zaken in de conclusies springt volgens het Fonds Podium Kunsten in het oog:

  • De meerkosten voor fair pay komen door te lage beloning enerzijds en onbetaald overwerk anderzijds.
  • Bij kleinere organisaties is de kloof tussen de huidige realiteit en fair pay het grootst. Dit geldt voor alle disciplines, genres en soorten organisaties (van festivals tot producenten);
  • Bij kleinere organisaties wordt vaker gewerkt met zzp’ers dan in grote organisaties en het aandeel zzp’ers speelt in die kleinere organisaties een grote rol in de meerkosten om tot fair pay te komen.

Uitgangspunten uitwerking bij het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds kent de extra middelen voor fair pay vanaf 1 januari 2025 toe aan aanvragers binnen verschillende subsidieregelingen. Om aanvragers voor de komende meerjarige regelingen voor productie en festivals nu snel duidelijkheid te bieden, is voor deze groep de uitwerking voor de verdeling ervan al vastgesteld. Hoe is tot de verdeling gekomen?

Voor de meerjarige regelingen ontvangt het Fonds van het ministerie van OCW een aanvullend bedrag. Zij berekenen deze door op basis van een gemiddeld verondersteld percentage personeelskosten (70%) per organisatie en een gewogen gemiddelde van de meerkosten voor fair pay. Het Fonds heeft de huidige kaders van de meerjarige subsidies als uitgangspunt genomen bij de uitwerking van de verdeling, waarbij de uitkomsten uit het rapport waar mogelijk zijn gebruikt. Zo ontvangen kleinere organisaties een hogere aanvulling voor fair pay dan grotere organisaties. Het Fonds maakt in tegenstelling tot het rapport geen onderscheid tussen disciplines.

Daarnaast vindt het Fonds het belangrijk dat de fair pay middelen geen ongewenste neveneffecten opleveren:

  • Dat betekent dat ze nog steeds het prijspeil van 2023 hanteren en dat hiermee de subsidiebedragen van de meerjarige subsidies 2025-2028 zoals deze zijn gepubliceerd, inclusief de bijhorende begrotingsvoorwaarden ongewijzigd blijven.
  • Verder worden de extra fair pay middelen, in het belang van de instellingen, niet opgeteld bij de in de regelingen genoemde subsidiehoogte per jaar die de grondslag vormen voor andere inkomsten (productiesubsidie) of matching door lagere overheden (festivalsubsidie).

Lees hier wat dit betekent voor jouw aanvraag en hoe hoog de aanvullende Fair Pay bedragen zijn.