Fusie Kunstenhuis De Bilt-Zeist (de Peppel) en Stichting Regiocultuurcentrum Idea op handen

16 december 2021

Stichting KunstenHuis De Bilt- Zeist (overkoepelende stichting van Poppodium De Peppel in Zeist) en Stichting Regiocultuurcentrum Idea zijn voornemens te fuseren.

De Raden van Toezicht en directies van beide organisaties hebben overeenstemming bereikt over een fusievoorstel met als doelstelling om vanaf 1 januari 2022 als gefuseerde instelling in de gemeente De Bilt, Zeist, Soest en Bunnik de kunsteducatie, theater en podiumactiviteiten en bibliotheekfunctie te verzorgen.

De nieuwe organisatie zal vanaf 1-1-2022 KunstenHuis Idea gaan heten. Op 8 oktober 2021 is er een adviesaanvraag gestuurd naar de OR van beide organisaties en op 26 oktober 2021 is er een positief advies van beide OR’en ontvangen. Er is op 6 juli in een gemeenschappelijk vergadering van beide Raden van Toezicht een intentie uitgesproken om te komen tot een fusie per 1-1-2022.

Deze intentie is uitgesproken na het advies van een onafhankelijk adviseur die een verkennend onderzoek heeft uitgevoerd in de periode februari 2021-juni 2021. Het fusievoorstel is op 16 oktober bij de notaris aangeleverd en gedeponeerd. Het is de planning om de voorgenomen besluiten om te zetten in definitieve besluiten op een gezamenlijke RvT vergadering begin december, zodra de verklaring van geen bezwaar door de notaris wordt afgegeven.

Met de beoogde fusie willen het KunstenHuis en Regiocultuurcentrum Idea onderzochte fusie- en synergievoordelen realiseren. Daardoor zijn het bestuur en de Raad van Toezicht ervan overtuigd dat ze met een fusie beter voorbereid zijn op de toekomst en dat we onze deelnemers/cursisten een aantrekkelijker activiteitenpalet kunnen bieden.