Ga snel in gesprek over de rookvrije werkplek

9 augustus 2021

Per 1 januari 2022 moet de hele werkomgeving rookvrij zijn. Het is belangrijk om jullie medewerkers op tijd te informeren als de regels in jullie organisatie hierdoor moeten veranderen.

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken om de werkvloer volledig rookvrij te maken. Een concrete afspraak die daaruit volgt is dat organisaties per 2022 geen rookruimte meer mogen hebben.

Als er nu nog een rookruimte is die door het nieuwe verbod moet worden opgedoekt, is dat voor rokers een ingrijpende verandering. Communiceren over wat zij per 2022 wel en niet mogen op en rond het werk, moet zorgvuldig gebeuren.

Algemene richtlijnen voor communicatie over rookvrij werken
De precieze afspraken over rookpauzes en plaatsen waar wel en niet gerookt mag worden (buiten de werkplek), verschillen natuurlijk per organisatie. Voor de communicatie zijn wel een aantal algemene richtlijnen te geven:

 • Kies een positieve insteek
  Spreek niet over een rookverbod, maar leg de nadruk op rookvrij werken. Vermijd waar mogelijk negatieve woorden zoals ‘verbod’ en ‘anti-roken’.
 • Breng geen rookwaren in beeld
  Vermijd in de communicatie het gebruik van afbeeldingen van sigaretten of andere rookwaren. Er is een positief Rookvrij-beeldmerk beschikbaar dat (onder voorwaarden) gratis kan worden gedownload om te gebruiken in plaats van het oude rookverbodsteken.
 • Focus op goed werkgeverschap
  Het is een goed idee om de volgende zaken te benadrukken: het faciliteren van een gezonde leefstijl en het beschermen van de werknemers, de maatschappelijke impact, het goede voorbeeld geven, een aantrekkelijke gezonde werkomgeving bieden.
 • Zorg dat iedereen op de hoogte is 
  Niet alleen de eigen werknemers moeten de nieuwe regels kennen. Ook klanten, leveranciers en bezoekers moeten worden bijgepraat, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.

Op weg naar een Rookvrije Generatie
De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ maakt zich hard voor een rookvrije omgeving, om te beginnen voor kinderen. Het is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Jullie organisatie kan in de communicatie aangeven zich bij deze beweging aan te sluiten. In de webshop rookvrijegeneratie.nl zijn onder meer borden, posters en vlaggen te bestellen met het Rookvrij-beeldmerk.