Gabbi Mesters nieuwe directeur VSCD

31 januari 2019

Gabbi Mesters wordt per 1 april 2019 directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Momenteel is Gabbi curator van het diversiteitsprogramma Theater Inclusief, waarbinnen zij samenwerkt met de 13 standplaatstheaters en 9 BIS theatergezelschappen. Zij volgt Hedwig Verhoeven op, die binnenkort start als directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Gabbi Mesters (1971) studeerde Rechten, Theaterwetenschappen en behaalde daarnaast een propedeuse in de Politicologie. Zij begon haar loopbaan bij de Directie Kunsten van het Ministerie van OCW, werkte op het gebied van mensenrechten en was werkzaam als advocate. In 2009 keerde zij terug in de culturele sector als jurist bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarna was zij programmacoördinator van de subsidieregelingen Ouderenparticipatie en Age Friendly Cultural Cities. Ook was zij projectleider van het publiek-private samenwerkingsverband Lang Leve Kunst en jaagde zij rondom dit thema Europese samenwerking aan. Gabbi is secretaris van het bestuur van Amnesty International Nederland en van het Makersfonds van Het Huis Utrecht.

Lees het volledige artikel hier.