Geboorteverlof gewijzigd vanaf 1 januari 2019

18 december 2018

Het geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof genoemd) voor partners breidt in twee stappen uit vanaf 1 januari 2019. Hoe werkt het precies?

Partners hebben tot 2019 bij de geboorte van hun kind recht op twee dagen betaald kraamverlof. Dit is wettelijk zo geregeld.

Als er iets is geregeld in een cao, dan gelden die afspraken. Het geboorteverlof is betaald verlof. De werkgever betaalt dit. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen vier weken nadat het kind thuis is.

Het kabinet gaat het geboorteverlof voor partners in twee stappen verruimen:

1: Geboorteverlof vanaf 2019
De eerste stap gaat in per 1 januari 2019. Dan gaat het geboorteverlof voor partners van twee dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week.

Als een werknemer bijvoorbeeld vijf dagen zes uur per dag, dan krijgt hij vijf keer zes uur (dertig uur) verlof. De werkgever betaalt dit geboorteverlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen vier weken nadat het kind geboren is.

Als het geboorteverlof op grond van de cao bepert in tijd of duur, dan gelden die afspraken tot 1 juli 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op in ieder geval eenmaal het aantal werkuren per week met volledige loondoorbetaling.

Zwaarwegend bedrijfsbelang
Het recht op drie dagen ouderschapsverlof dat de werkgever niet mag weigeren vervalt. Het totale aantal weken ouderschapsverlof wijzigt niet, maar de werkgever kan de werknemer een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vanaf 1 januari 2019 wel vragen om het verlof anders in te roosteren. Dat geldt vanaf dan voor het hele ouderschaps verlof.

2: Aanvullend geboorteverlof vanaf 2020
De tweede stap gaat in per 1 juli 2020. Dan kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen.

De partners krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof.

Binnen zes maanden
De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan vijf weken anvullend geboorteverlof op te nemen.

De wet is inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd.