Bron

RVO

Gebouw verduurzamen? Denk mee over DUMAVA in 2024

22 november 2023

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Op 22 april 2024 zal deze subsidie opnieuw open gaan voor aanvragen. Er is dan € 237,5 miljoen subsidie beschikbaar. Op dit moment bereiden we deze nieuwe aanvraagronde voor. De regeling wijzigt naar verwachting op een aantal punten, om u als eigenaar van maatschappelijk vastgoed te stimuleren grotere duurzaamheidsstappen te maken.

De belangrijkste verwachte wijzigingen zijn:

 • het subsidiepercentage voor losse maatregelen gaat omlaag: van 30% naar 20%;
 • het subsidiepercentage voor integrale maatregelen kan oplopen tot 40%. Dit is afhankelijk van het aantal labelsprongen dat u haalt. Eerder was dit maximaal 30%;
 • 70% van het totale budget (€ 166,25 miljoen) is voor integrale renovaties;
 • het maximale subsidiebedrag per aanvrager gaat omlaag (van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen), zodat nog meer aanvragers subsidie kunnen ontvangen;
 • je krijgt meer mogelijkheden om met de subsidie te investeren in energieopslag;
 • maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals led-verlichting, verdwijnen van de maatregelenlijst.

Internetconsultatie

Wil je meedenken over deze, en alle andere voorgestelde wijzigingen? Dit kan tijdens de internetconsulatie van 13 november 2023 tot en met 28 december 2023. Je kan  alle voorgestelde wijzigingen inzien en een reactie achterlaten.

Voor wie?

Je valt binnen de doelgroep van DUMAVA als jullie vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
  onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

Meer weten? lees hier.