‘Geef de cultuursector meer tijd om te herstellen’

4 november 2021

De Tweede Kamer praat later deze maand over de cultuurbegroting. De Raad voor Cultuur adviseert de minister om de sector meer tijd en ruimte te geven.

De cultuursector gaat nog een moeilijke tijd tegemoet, en moet daarom tijd en ruimte krijgen om te innoveren en oude knelpunten op te lossen. Dat is de conclusie van de Raad voor Cultuur, na gesprekken met meer dan honderd culturele instellingen. De Raad doet daar ook concrete aanbevelingen voor: verleng de cultuurplanperiode eenmalig met twee jaar, houd de instellingen niet aan de kwantitatieve prestatieafspraken die bij de subsidieverlening zijn gemaakt, en laat ze de eerder ontvangen coronasteun gebruiken voor herstel en transitie. „Geef de instellingen vertrouwen, dat hebben ze verdiend”, zegt voorzitter Kristel Baele. 

De aanleiding voor de rondgang langs de instellingen was een technische; toen cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) in 2020 bekendmaakte welke instellingen de vierjarige bis-subsidie kregen, was al duidelijk dat Covid-19 hard ingreep in de ambitieuze en zojuist positief beoordeelde plannen. Dus droeg de minister de instellingen op met een aanvulling te komen, een zogenoemd addendum, over hoe ze met corona zouden omgaan. Van Engelshoven besloot ook om ze voor 2021 ‘coulance’ te verlenen; de instellingen worden voor dit jaar niet afgerekend op de harde en specifieke prestatie-afspraken die onderdeel zijn van de subsidieverlening.

De beoordeling van die addenda door de Raad voor Cultuur heeft geleid tot het tweeledig advies dat donderdag is gepresenteerd en dat een belangrijke rol zal spelen bij de behandeling van de cultuurbegroting op 22 november.