Bron

Rijksoverheid

Geen afschaffing verlaagd btw-tarief

19 september 2023

Geen afschaffing verlaagd btw-tarief

Zoals verwacht kondigt het kabinet in het belastingplan geen grootse btw-maatregelen aan; dat wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

Op één onderdeel is wel een maatregel in het Belastingplan opgenomen: voorgesteld wordt het verlaagde tarief op goederen die hoofdzakelijk aan agrarische ondernemers worden geleverd (vooral vee en veevoer) met ingang van 1 januari 2025 te laten vervallen.

Er worden wel diverse overwegingen gegeven. Dat komt vermoedelijk omdat de ambtenaren van het ministerie van financiën wel veel werk hebben gedaan voor de beoordeling van het verlaagde btw-tarief en daarvan is een zogenaamde fichebundel van maar liefst 162 kloeke pagina’s gepubliceerd.

Via o.a. MKB-Nederland en VNO-NCW wordt er gewerkt aan het handhaven van het verlaagde btw-tarief  in het komende regeerakkoord.