Bron

https://www.platformbk.nl/geen-controle-op-eerlijk-belonen-in-de-cultuursector/

Algemene Rekenkamer: “Geen controle op eerlijk belonen in de cultuursector”

25 mei 2023

De Algemene Rekenkamer deed onderzoek naar de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde in de cultuursector.

De conclusie is dat de bewustwording van de Fair Practice Code verandering te weeg brengt maar dat er nog geen controle is op de uitvoering van de Fair Practice Code. "De minister wil dat kunstenaars en artiesten beter betaald krijgen. Voor dat doel gebruikt hij in de cultuursector onder andere de subsidievoorwaarden. Culturele instellingen moeten een code voor eerlijke betaling onderschrijven wanneer ze een subsidie aanvragen. Dit heeft geholpen mensen in de sector ervan bewust te maken dat het nodig is om eerlijker te belonen. Maar dat ze zich ervan bewust zijn alleen is niet genoeg. Hiervoor is de komende jaren meer nodig." aldus de Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer beoordeelt het beleid van de minister als toereikend. Maar ze merken op dat aanvragers van subsidie om aan de voorwaarde te voldoen alleen hoeven aan te vinken dat ze het eens zijn met de code. Dat wil niet zeggen dat ze de code ook toepassen. “Er zijn structurele knelpunten die eerlijk belonen binnen de sector bemoeilijken. Die moeten nog worden aangepakt.” de conclusie van de Algemene Rekenkamer, lees meer via deze link

Vanaf pagina 23, punt 5 is te lezen over de invoering van de Fair Practice Code bij het aanvragen van subsidies.

De Algemene Rekenkamer verwacht dat van de staatssecretaris meer actie nodig is om deze problemen duurzaam op te lossen en doen daarvoor 3 aanbevelingen:

  • Stel een begindatum waarna gehandhaafd zal worden op eerlijke betaling door gesubsidieerde instellingen.
  • Spreek met de sector af dat er voor die datum overeenstemming moet zijn over handhaafbare normen voor eerlijke betaling.
  • Maak afspraken met andere grote financiers over het gelijktrekken van de subsidievoorwaarden op het gebied van eerlijk belonen.