Geen drie, maar zes maanden betaalpauze voor betaling coronaschulden

11 oktober 2022

De betaalpauzemogelijkheid voor organisaties met (tijdelijke) aflossingsproblemen van hun coronabelastingschulden is door de staatssecretaris van financiën verruimd van drie naar maximaal zes maanden. 

Deze versoepeling moet het midden- en kleinbedrijf wat lucht geven bij het aflossen van de schulden.

Organisaties hebben tijdens de coronacrisis massaal gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Het bedrijfsleven staat nog voor ruim € 19 miljard in het krijt bij de Belastingdienst. Inmiddels is de bijzondere uitstelregeling beëindigd en moeten organisaties  per 1 oktober 2022 zijn gestart met het aflossen van hun schuld. Daarvoor hebben zij in principe 5 jaar de tijd, al kan dat in sommige gevallen opgerekt worden naar 7 jaar. Voor die laatste regeling gelden wel strenge eisen. Ook zijn er een paar versoepelingen doorgevoerd: ondernemers kunnen een betaalpauze van drie maanden aanvragen en zij mogen op verzoek aflossen per kwartaal in plaats van per maand.

Betaalpauze van drie naar zes maanden
De Tweede Kamer heeft in een motie gevraagd om een betaalpauze van zes maanden en daar heeft staatssecretaris Van Rij nu gehoor aan gegeven. De betaalpauzemogelijkheid voor ondernemers wordt verruimd van drie naar maximaal zes maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt de ondernemer gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit de aflossingsproblematiek blijkt. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen (zoals de afdracht voor de BTW en loonheffingen) vanaf 1 april 2022 zijn nagekomen.