Bron

Div

Georganiseerde Cultuursector komt met gezamenlijk actieplan verduurzaming

13 juni 2023

Hoe zorg je voor een versnelling van de verduurzaming in de creatieve- en cultuursector? Vertegenwoordigers sector breed starten bij de basis: spreek dezelfde taal.

Op dinsdag 13 juni lanceerden de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform ACTIE als cultuur met als doel het proces van verduurzaming in volle breedte te versnellen. Er zijn al veel goed initiatieven en innovaties, maar recente studies (o.a. van de Boekmanstichting) laten zien dat er meer nodig is.

De sector is nauw verweven met de maatschappij en staat in direct contact met iedereen in Nederland. Er wordt grote urgentie en verantwoordelijkheid gevoeld voor verduurzaming en klimaat en het creëren van bewustwording rondom dit onderwerp. Om de betrokken partijen uit deze diverse sector van elkaar te kunnen laten leren, is het belangrijk kennis te delen. Een van de voorwaarde hiervoor is het spreken van dezelfde taal.

Naar aanleiding van verschillende gesprekken met stakeholders binnen en buiten de sector zijn vijf werkgebieden geformuleerd waarop ingezet gaat worden:

A-ccommodaties en omgeving;
C-ommunicatie en bewustwording van het publiek;
T-ransport en reisbewegingen;
I-nterne Bedrijfsvoering en;
E-xterne Partners en sponsoring.

Deze vijf werkgebieden vormen onze gezamenlijke pijlers van ‘ACTIE’. Hiermee bieden we makers, creatieve ondernemers en instellingen richtlijnen, suggesties en aandachtspunten om direct aan de slag te kunnen en kennis uit te wisselen.

Ontdek meer hier.

Vera Carasso, voorzitter Federatie Cultuur en directeur Museumvereniging: “We voelen als cultuursector een hoge urgentie om te verduurzamen en daarbij een maatschappelijk voortrekkersrol in te nemen. Veel musea, makers en creatieve ondernemers zijn al heel hard bezig en fantastische initiatieven worden al gerealiseerd. Om niet steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden en om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van de expertise die anderen hebben opgedaan, zetten we dit platform op. De vijf pijlers die we hebben geformuleerd zijn ontstaan vanuit gesprekken met onder andere klimaatactivisten en de sector zelf. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat we eerst moeten beginnen met een gemeenschappelijke basis en een gedeelde taal. Verduurzaming is een opdracht voor iedereen. Juist door samen te werken, best practices en informatie te delen, kunnen we grote stappen vooruitzetten en het proces versnellen.”