Gemeentegids Cultuurbeleid 2022

13 mei 2022

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 besteedde Cultureon aandacht aan de diverse aspecten van lokaal cultuurbeleid. Deze aandacht is bijeengebracht in één digitale publicatie.

Ga hier direct naar de Gemeentegids.

Volgens Cultureon zijn de bijdragen zeer geschikt om te dienen als inwerkdossier voor nieuwe raadsleden en wethouders. Met de ‘Cultureon Gemeentegids Cultuurbeleid 2022’ hebben zij veel informatie over het brede terrein van kunst, cultuur en erfgoed bij de hand.

Wat is Cultureon?
Cultureon is een netwerk voor professionals in de culturele sector die zelf niet creëren maar voorwaarden scheppen, zodat kunstenaars, musici, dansers, theatermakers en dichters hun werk kunnen maken. Onze drijfveer is om beter te worden in ons vak om zo de sector van binnenuit te versterken. We ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Dat doen we online en tijdens onze kennissessies en netwerkbijeenkomsten. Cultureon biedt kennis en netwerk voor jouw ontwikkeling als professional

Cultureon schrijft het volgende over de gids die zij publiceerde.

Mengpaneel
Cultuurbeleid wordt vaak geassocieerd met subsidies toekennen.  Dat is echter een versimpeling van de werkelijkheid. Of beter gezegd: een vernauwing van het blikveld. Want wie ruimer kijkt ziet dat er heel veel mogelijkheden zijn waarop gemeenten het lokale culturele leven kunnen stimuleren. Voor startende raadsleden en andere bestuurders is het soms moeilijk om het hele mengpaneel snel in de vingers te krijgen. Er zijn veel meters die afgelezen kunnen worden, schuiven die omhoog of omlaag kunnen, knoppen die aan of uit kunnen. 

Faciliteren op vele manieren
Lange tijd waren de continuïteit en ontwikkeling van het cultuuraanbod in Nederland voorspelbaar door een trendvolgende manier van publieke en private financiering. Die tijd is echter sinds de bankencrisis en recent de coronacrisis voorbij. Er gaapt een kloof tussen de financieringsbehoefte van de culturele sector en de financiële middelen die in de publieke, financiële en private/ maatschappelijke sector beschikbaar zijn. Deze situatie vraagt om culturele organisaties die kunnen en willen ondernemen. En het vraagt van gemeenten dat zij ondernemerschap herkennen en weten te ondersteunen. Vanuit bestuurlijk oogpunt kun je dat faciliteren noemen. Met deze publicatie hopen wij te laten zien dat er tal van manieren zijn waarop een gemeente het lokale culturele leven kan faciliteren.